Obec Loužnice

Odpady

Odpady v roce 2021

POPLATKY ZA ODPADY - CENÍK PRO ROK 2024

CENÍK PRO ROK 2024

odpad

POMOCNÉ PŘÍKLADY K PLATBĚ

Stejně jako v loňském roce se cena za vývoz komunálního odpadu řídí podle vyhlášky obce.

Ta stanový 60 l objemu na jednu osobu trvale žijící v obci Loužnice na jeden měsíc.

Pokud je nemovitost bez trvalého pobytu nebo slouží k rekreaci (je jedno zda má čp. nebo ev.) tento objem 60 l se platí pouze 1x.

U těchto nemovitostí je možné využít i pytlový svoz, kdy poplatník dostane 12x pytel o objemu 60 l na 1 rok.

Poplatek se platí za objem nádoby přistavené u nemovitosti a dle četnosti vývozu. To znamená, že každý si může vybrat velikost nádoby, která odpovídá minimálnímu počtu obyvatel v nemovitosti nebo i větší.

Platbu můžete provést osobně v hotovosti na Obecním úřadě v Loužnici v době úředních hodin: každé pondělí od 16:30 do 18:00 hod., případně po domluvě.

Nebo převodem na účet: 12421451/0100 – Komerční banka, a.s.  (do poznámky uveďte své jméno a číslo popisné)

V případě jakékoliv změny, výměny, ztráty, poničení Vaší popelnice pište na Obecní úřad Loužnice: louznice@volny.cz,  nebo volejte: Místostarostka obce - Jana Matěásková: 606 688 277

VYHLÁŠKA O ODPADECH

urad/uredni-deska-1/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-louznice-c1-2023-o-mistnim-poplatku-za-odkladani-komunalniho-odpadu-z-nemovite-veci-790.html?kshow=3

 

popelnice

Termíny vývozů odpadů

Tříděný odpad

odpadySběrná místa na tříděný odpad jsou:

 

 

1. pod Kulturním domem - sokolovnou

odpady

2. u Hasičárny

odpady

tříděný odpad

plast

sklo

papír