Obec Loužnice

Odpady

Odpady v roce 2021

POPLATKY ZA ODPADY - CENÍK PRO ROK 2022

Nový zákon o odpadech, který musela přijmout všechna města a obce, přinesl novou vyhlášku o odpadech a s tím i nový ceník. Aby se v tom lépe orientovalo, připravili jsme pro Vás i pro nás přehled výpočtů, jak a kolik platit za odpady v roce 2022.

POPLATKY + CENÍK PŘEHLEDNĚ (141.26 kB)

 

FORMULÁŘ K OHLÁŠENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (230.96 kB)

 

Vyhláška obce stanový 60 l objemu na jednu osobu trvale žijící v obci Loužnice na jeden měsíc za 0,85,- Kč za 1 litr.

Tím je stanoveno, že jedna osoba trvale žijící v obci má minimální poplatek za 60 l x 0,85 Kč/l = 51,- Kč za měsíc.

Minimální poplatek za 1 osobu je 51,- Kč x 12 měsíců = 612,-Kč.

Pokud je nemovitost bez trvalého pobytu nebo slouží k rekreaci (je jedno zda má čp. nebo ev.) tento objem 60 l se platí pouze 1x. To znamená, že poplatek je 612,- Kč.

U těchto nemovitostí je možné využít i pytlový svoz, kdy poplatník dostane 12x pytel o objemu 60 l na 1 rok.

Poplatek se platí za objem nádoby přistavené u nemovitosti a dle četnosti vývozu. To znamená, že každý si může vybrat velikost nádoby, která odpovídá minimálnímu počtu obyvatel v nemovitosti nebo i větší.

Poplatky můžete zaplatit osobně na Obecním úřadě v úředních hodinách, případně po domluvě.

Nebo převodem na účet: 12421451/0100 – Komerční banka, a.s.  (do poznámky uveďte své jméno a číslo popisné)

V případě jakékoliv změny, výměny, ztráty, poničení Vaší popelnice pište na Obecní úřad Loužnice: louznice@volny.cz,  nebo volejte: Místostarostka obce - Jana Matěásková: 606 688 277

VYHLÁŠKA O ODPADECH

obecně závazná vyhláška 1-2021 odpady (146.09 kB)

popelnice

Tříděný odpad

odpadySběrná místa na tříděný odpad jsou:

 

 

1. pod Kulturním domem - sokolovnou

odpady

2. u Hasičárny

odpady

plast

sklo

papír