Obec Loužnice

Hřbitov Loužnice

Obecní hřbitov v Loužnici se nachází na okraji obce, při silnici směrem na Radčice.

Obec Loužnice spravuje místní hřbitov. Nájemné hrobového místa činí 500,- Kč za 5 let.

Poplatek za nájemné hrobového místa se platí od 1.1.2023.

Další poplatek bude 1.1.2028; 1.1.2033... atd pokud nebude změněna vyhláška

hřbitov

HŘBITOVHistorie: 

Velká pozornost byla věnována zřízení místního hřbitova, jelikož do této doby se pohřbívalo na hřbitov v Držkově, Zásadě nebo až ve Bzí. Dne 24. dubna 1924 se konala komise k výběru vhodného místa na výstavbu hřbitova. Na výběr byly dva pozemky: Bohumila Hnyka u silnice na Radčice a druhý pozemek byl paní Kodejšové u Plchova. Po důkladném prohlídnutí pozemků se komise rozhodla pro pozemek pana Bohumila Hnyka. Vypráví se, že Kodejšovi nechtěli mít na svém pozemku hřbitov, tak celou noc nosili do jámy vykopané jako hrob „na zkoušku“ vodu. Komise pak uznala, že je pozemek mokrý (do hrobu se přes noc „natáhla“ voda), tedy pro hřbitov nevhodný. Později byl pozemek obcí zakoupen (1 m² za 2 Kč) a bylo započato s přípravnými pracemi na stavbu. Proti postavení hřbitova protestovali občané z Radčic. Jako důvod uváděli, že postavením hřbitova budou znehodnoceny jejich sousední pozemky ležící u silnice a také rozvoj jejich obce bude ohrožen. Tomuto protestu se bohužel nemohlo vyhovět, protože vhodnější místo v obci nebylo. V roce 1926 je dokončena úprava na hřbitově, vybudovány jsou cestičky a kolem nich vysazeny lípy a jasany. Poté v roce 1933 byly na hřbitov zakoupeny železná vrata i se železnou konstrukcí (v ceně 810 Kč).

 

POHŘEBNÍ ŘÁD HŘBITOVA LOUŽNICE

Pohřební řád hřbitova obce Loužnice (445.45 kB) šipka

 

PŘEHLED HROBŮ 

HŘBITOV

HŘBITOVPokud si nejste jistí, zda má Váš hrob uhrazený poplatek, podívejte se zde na přehled, v případě, že není uhrazen, kontaktujte Obecní úřad Loužnice

Hřbitov Loužnice - přehled hrobů 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 6.68 MB Typ: PDF dokument, Velikost: 6.61 MB

 

VODA NA HŘBITOVĚ

 K dispozici jsou na místním hřbitově dva zdroje užitkové vody: v letních měsících je u vchodu     doplňována nádrž na vodu a když není sucho je stále funkční studánka v pravém hořením rohu hřbitova.    

HŘBITOV

 

NÁJEMNÉ ZA HROBOVÉ MÍSTO

Ceník nájmu za hrobové místo: 500,- Kč na 5 let

platit je možné bankovním převodem na účet: 

12421451/0100 – Komerční banka, a.s. 

 variabilní symbol: číslo hrobu a případně váš kontakt (jméno, e-mail apd.)

 

 

Pohřební služby u nás zajišťují:

M&M Pohřební služba Tanvald

607 270 785 - Klára Maturová

 https://www.pohrebtanvald.cz/

 

Pohřební služba Jablonec nad Nisou

Bezplatná linka: +420 800 111 373

Vlasta Kopalová: +420 603 491 428

https://www.pohrebnisluzbajablonec.cz/

hřbitov