Obec Loužnice

Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí

Revize katastru

Katastrální úřady průběžně provádějí revizi katastru nemovitostí (dále jen „revizi
katastru“) z důvodu nesouladu údajů o nemovitých věcech evidovaných v katastru
nemovitostí se skutečným stavem v terénu, neboť bylo zjištěno, že v řadě případů
vlastníci nemovitých věcí nesplnili svou ohlašovací po

Revize katastruVyhlášení revize katastru oznamuje katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru prováděna. Informaci o zahájení revize zveřejňuje příslušná obec způsobem v místě obvyklým. Informace o zahájení revize je rovněž umístěna na úřední desce příslušného katastrálního úřadu. Zjistí-li nesoulad v údajích katastru, projedná způsob jejich odstranění. Dojde-li v důsledku provedené revize katastru ke změnám rozhodným pro stanovení daně, tj. například ke změně druhu pozemku, nebo ke změně výměry pozemku, vzniká vlastníku nemovité věci povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, ve kterém zohlední změny údajů, k nimž v důsledku revize došlo, na zdaňovací období následující po roce, v němž byly změny zapsány do katastru, a to v zákonem stanovené lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období.

Revize katastru nemovitostí dopady (454.87 kB)

Revize katastru kontakty (189.54 kB)

Revize katastru mapování leták (444.29 kB)

Revize katastru leták (591.87 kB)

 

Přílohy

GFR RevizeKN DopadNaDNV.pdf

GFR RevizeKN DopadNaDNV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 454,87 kB

Kontakty na UP FU pro LK.pdf

Kontakty na UP FU pro LK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 189,54 kB

Mapovaní leták CUZK.pdf

Mapovaní leták CUZK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 444,29 kB

Revize leták CUZK.pdf

Revize leták CUZK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 591,87 kB
Datum vložení: 24. 1. 2023 9:03
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2023 9:09
Autor: Správce Webu