Obec Loužnice

Ředitelství silnic a dálnic ČR informuje

ŘSD

Vážení vlastníci a spoluvlastníci pozemků sousedících se silnicí I. třídy č. I/ 10 v obci Loužnice

Vážení vlastníci a spoluvlastníci  pozemků sousedících se silnicí  I. třídy č. I/ 10 v obci Loužnice

 ŘSDŘeditelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec je správcem dálnic a silnic I. třídy na území Libereckého kraje a odpovídá za jejich řádný stav, sjízdnost a vytváření podmínek pro bezpečný provoz na nich, přičemž zajišťuje i odbornou péči o porosty na silničních pozemcích a dalších pozemcích, jejichž správu vykonává., a to i ve Vaší obci. Pří tom však  ctí vlastnická práva  Majitelů sousedních pozemků a  zásadně na ně nevstupuje.

    S přihlédnutím ke klimatickým vlivům, jakož i vlivu kůrovcové kalamity a s ní souvisejícím  oslabením porostů a výrazným zhoršením jejich zdravotního stavu, které mohou mít vliv na celkové zhoršení stavu lesních porostů a stromů rostoucích mimo les, jakož i stav půdy, v níž jsou tyto stromy zakotveny, a to ať již jako stromy rostoucí mimo les či jako stromy, které jsou součástí lesního porostu  v sousedství silničních pozemků tamtéž, po nichž je vedena silnice I. třídy č. I/10, která je vlastnictví České republiky a jejíž správu vykonává ŘSD, Správa Liberec, oslovujeme tímto  upozorněním na ustanovení §§ 35, odst. 1. zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

     Povinnost  tam uvedená je povinností trvalou, tedy trvá po celou dobu existence Vašeho vlastnického práva k pozemku. Proto Vás současně žádáme, abyste  provedli kontrolu svých porostů   vzdálených    cca  do třiceti metrů od  krajnice  pozemní komunikace na pozemcích, které vlastníte či z jiného titulu užíváte a provedli případně opatření k zamezení pádu stromů či jejich částí do  této komunikace

    Dovolujeme si upozornit Vás, že i Občanský zákoník č. 89/2018 Sb. v svém ustanovení §§2900 a následujících ukládá obecnou povinnost předcházet škodám, jejíž zanedbání zakládá odpovědnost za škodu vzniklou tímto zanedbáním, přičemž nelze vyloučit ani odpovědnost trestněprávní.

     Proto Vás žádáme, abyste  po seznámení s touto výzvou  provedli prohlídku Vámi vlastněného porostu a sdělili nám její výsledek a v případě, že budete provádět konkrétní patření v porostu popsaného výše, pak i jejich popis a specifikaci rozsahu těchto opatření.

     Věříme, že v součinnosti s Vámi se podaří eliminovat rizika pádů stromů a jejich částí na pozemní komunikace, tak, jako se  v uplynulých  třech letech a za Vaši vstřícnost a spolupráci děkujeme.

S pozdravem

                                                                                                    Ing Jan Wohlmuth      Ředitel  Správy Liberec

ŘSD INFORMUJE

 

Přílohy

priloha_967580736_2_Louznice k zverejneni.docx.pdf

priloha_967580736_2_Louznice k zverejneni.docx.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 439,49 kB
Datum vložení: 16. 11. 2021 14:13
Datum poslední aktualizace: 16. 11. 2021 14:19
Autor: Správce Webu