Obec Loužnice

Kotlíkové dotace 2022

kotlíkové dotace

V roce 2022 bude opět vyhlášena výzva na kotlíkové dotace na výměnu starých kotlů za ekologičtější způsoby vytápění. Liberecký kraj proto vyzývá potenciální žadatele o kotlíkovou dotaci, aby se do konce letošního roku zaregistrovali na e-mailovou adresu kotliky@kraj-lbc.cz, popřípadě využili telefon

kotlíkové dotace

V roce 2022 bude opět vyhlášena výzva na kotlíkové dotace na výměnu starých kotlů za ekologičtější způsoby vytápění. Liberecký kraj proto vyzývá potenciální žadatele o kotlíkovou dotaci, aby se do konce letošního roku zaregistrovali na e-mailovou adresu kotliky@kraj-lbc.cz, popřípadě využili telefonní linku 485 226 579.

Získaný seznam zájemců o finanční podporu poslouží pro představu o celkové částce požadovaných dotací, o kterou kraj požádá Ministerstvo životního prostředí. O přidělení dotace totiž tentokrát nebude rozhodovat rychlost předložení elektronické žádosti, ale vyplnění tzv. „předžádosti“ se základními údaji žadatele a uvedení nového zdroje vytápění.

Zájemci o kotlíkovou dotaci se mohou přihlásit na e-mailové adrese kotliky@kraj-lbc.cz, v němž uvedou:

jméno, příjmení a rok narození,

kontaktní údaje: e-mail a telefon,

obec, ulici a číslo domu, kde dojde k výměně starého kotle,

typ nového zdroje vytápění (tepelné čerpadlo, ruční či automatický kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel).

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy budou poskytovat krajské úřady, dotace pro ostatní domácnosti bude poskytovat Státní fond životního prostředí z programu Nová zelená úsporám.

INFORMACE K VÝZVĚ: Informace k výzvě

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY s příjmem žádostí v 1. pol. 2022

Žadatel: vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu), kde prokazatelně bydlí.

Průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány (u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč)

domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci

pokud jsou vaše příjmy vyšší, můžete kontaktovat pracoviště Státního fondu životního prostředí v Libereckém kraji na tel: 485 226 135 - 8 (úřední hodiny po a st 9-17h, pá 9-12h), se sídlem: U Jezu 525/4, Liberec

Předmět a výše dotace: na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj schválený v "Seznamu výrobků a technologií" https://svt.sfzp.cz/

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1.1.2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

kotlíkové dotace

Datum vložení: 14. 1. 2022 9:17
Datum poslední aktualizace: 14. 1. 2022 9:20
Autor: Správce Webu