Obec Loužnice

Knihovna Loužnice

knihovna

Nová knihovnice obce Loužnice

knihovnaNová knihovnice obce Loužnice

Výběrové řízení bylo schváleno Zastupiteli obce dne 15.2.2021 usnesením č.1/21, vyvěšeno na úřední desce 2.3.2021, sejmuto 31.5.2021.

Starosta obce Loužnice pověřil místostarostku obce Janu Matěáskovou o sestavení komise.

Komise se skládala z členů:

1. Jana Matěásková – místostarostka obce

2. Pavel Udatný – předseda kulturního výboru

3. Michaela Kordíková – předsedkyně sociálního výboru

4. David Skrbek – předseda kontrolního výboru

5. Jana Hermanová – účetní obce

Na obecní úřad v Loužnici byly doručeny dvě žádosti.

Do výběrového řízení se celkem přihlásili: pan Vladimír Stehno a paní Monika Tilerová

Dle vyhlášení výběrového řízení, kde byly specifikovány požadavky na vhodného kandidáta, komise důkladně přečetla všechny žádosti a vybrala vhodného kandidáta tajným hlasováním:

Vladimír Stehno – 1 hlas

Monika Tilerová – 4 hlasy

Novou knihovnicí se tak stala paní Monika Tilerová.

Ta nyní bude docházet do knihovny s paní Dagmar Lancovou, která ji postupně bude zaučovat do tajů vedení a organizace knihovny.

 

Datum vložení: 14. 6. 2021 20:12
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2021 20:14
Autor: Správce Webu