Úřední deska obce Loužnice 
 Veškeré zde zveřejněné dokumenty jsou v listinné podobě k nahlédnutí na úřední desce obce a na obecním úřadě.
(Pokud je na úřední desce zveřejněn dokument v užším rozsahu, celá verze dokumentu je k nahlédnutí na obecním úřadě.) 
 
     Archiv  |   Výpis podle období  |   Administrace  |

 Přehled aktuálně vyvěšených dokumentů na Úřední desce 
  Název dokumentu   Vyvěšeno   Sejmuto   Zhotovitel dokumentu 
oznámení na první zasedání okrskové volební komise (555 kB)  18.04.2019   24.05.2019   OU 
Pozvánka na veřejné zasedání OÚ Loužnice 29.4.2019 (423 kB)  15.04.2019   29.04.2019   OÚ Loužnice 
Usnesení ZO 2/2019 (149 kB)  08.04.2019   29.04.2019   OU 
Zápis ZO 2/2019 (211 kB)  08.04.2019   29.04.2019   OU 
Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019 (395 kB)  08.04.2019   31.08.2019   OÚ Loužnice 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (1918 kB)  08.04.2019   30.06.2020   Krajský úřad Libereckého kraje 
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 (3490 kB)  08.04.2019   29.04.2019   OÚ Loužnice 
Volby do Evropského parlamentu-informace o počtu a sídle volebních okrsků (238 kB)  08.04.2019   25.05.2019   OÚ Loužnice 
Veř.vyhláška-opatření obecné povahy (ochrana lesů) (2619 kB)  04.04.2019   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (1384 kB)  27.03.2019   29.05.2019   LK Liberec 
Usnesení č.1/19 ze zasedání ZO (453 kB)  22.02.2019   30.04.2019   OÚ Loužnice 
Zápis ze zasedání ZO 1/19 (2106 kB)  22.02.2019   30.04.2019   OÚ Loužnice 
Rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2018 (581 kB)  25.01.2019   31.05.2019   OÚ Loužnice 
ODPADY 2019 (552 kB)  01.01.2019   30.06.2019   OÚ Loužnice 
Střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2022 - schválený (263 kB)  28.12.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
Rozpočet na rok 2019 - schválený (266 kB)  28.12.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
NÁVRH - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE 2019-2022 (268 kB)  19.11.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
NÁVRH ROZPOČTU 2019 (271 kB)  19.11.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2018-2019 (1455 kB)  12.11.2018   30.04.2019   OÚ Loužnice 
PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2018-2019 S (101 kB)  12.11.2018   30.04.2019   OÚ Loužnice 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE 2018 (176 kB)  02.11.2018   30.11.2022   OÚ Loužnice 
Závěrečný účet za rok 2017 (3391 kB)  11.06.2018   30.06.2019   OÚ Loužnice 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (1551 kB)  26.03.2018   30.06.2019   Krajský úřad Libereckého kraje 
Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (3040 kB)  26.03.2018   30.06.2019   Krajský úřad Libereckého kraje 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017 - O NOČNÍM KLIDU (415 kB)  27.03.2017   31.08.2020   OU 
OZV - 3/2015 - POŽÁRNÍ ŘÁD (2017 kB)  14.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2015 - POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ (1340 kB)  09.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV-1/2015 - KOMUNÁLNÍ ODPAD (1245 kB)  04.03.2015   31.12.2020   OU 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE (1547 kB)  03.11.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 3/2011 - UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  (1236 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 1/2010 POPLATEK ZE PSŮ (954 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2011- VÝHERNÍ A HRACÍ PŘÍSTROJE (5089 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 

e-mail: louznice@volny.cz
 
Úředni deska obce Loužnice