Úřední deska obce Loužnice 
 Veškeré zde zveřejněné dokumenty jsou v listinné podobě k nahlédnutí na úřední desce obce a na obecním úřadě.
(Pokud je na úřední desce zveřejněn dokument v užším rozsahu, celá verze dokumentu je k nahlédnutí na obecním úřadě.) 
 
     Archiv  |   Výpis podle období  |   Administrace  |

 Přehled aktuálně vyvěšených dokumentů na Úřední desce 
  Název dokumentu   Vyvěšeno   Sejmuto   Zhotovitel dokumentu 
POZOR! Uzavírka v Dolní Černé Studnici (464 kB)  09.06.2019   31.08.2019   kor 
Zápis ZO 4/2019 (170 kB)  07.06.2019   28.06.2019   OÚ Loužnice 
USNESENÍ 4/2019 (146 kB)  07.06.2019   28.06.2019   OÚ Loužnice 
Hospodaření obce v letech 2014 - 2018 (328 kB)  07.06.2019   31.12.2019   OÚ Loužnice 
Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019 (426 kB)  07.06.2019   31.12.2019   OÚ Loužnice 
OZV - 1/2019 TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 2019 (394 kB)  07.06.2019   23.06.2019   OU 
PŘEHLED UZAVÍREK RALLYE BOHEMIA 2019 (505 kB)  12.05.2019   14.07.2019   RALLYE 
Závěrečný účet za rok 2018 (3503 kB)  06.05.2019   30.06.2020   OÚ Loužnice 
Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019 (395 kB)  08.04.2019   31.08.2019   OÚ Loužnice 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (1918 kB)  08.04.2019   30.06.2020   Krajský úřad Libereckého kraje 
Veř.vyhláška-opatření obecné povahy (ochrana lesů) (2619 kB)  04.04.2019   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
ODPADY 2019 (552 kB)  01.01.2019   30.06.2019   OÚ Loužnice 
Střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2022 - schválený (263 kB)  28.12.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
Rozpočet na rok 2019 - schválený (266 kB)  28.12.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
NÁVRH - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE 2019-2022 (268 kB)  19.11.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
NÁVRH ROZPOČTU 2019 (271 kB)  19.11.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE 2018 (176 kB)  02.11.2018   30.11.2022   OÚ Loužnice 
Závěrečný účet za rok 2017 (3391 kB)  11.06.2018   30.06.2019   OÚ Loužnice 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (1551 kB)  26.03.2018   30.06.2019   Krajský úřad Libereckého kraje 
Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (3040 kB)  26.03.2018   30.06.2019   Krajský úřad Libereckého kraje 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017 - O NOČNÍM KLIDU (415 kB)  27.03.2017   31.08.2020   OU 
OZV - 3/2015 - POŽÁRNÍ ŘÁD (2017 kB)  14.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2015 - POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ (1340 kB)  09.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV-1/2015 - KOMUNÁLNÍ ODPAD (1245 kB)  04.03.2015   31.12.2020   OU 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE (1547 kB)  03.11.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 3/2011 - UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  (1236 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 1/2010 POPLATEK ZE PSŮ (954 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2011- VÝHERNÍ A HRACÍ PŘÍSTROJE (5089 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 

e-mail: louznice@volny.cz
 
Úředni deska obce Loužnice