Úřední deska obce Loužnice 
 Veškeré zde zveřejněné dokumenty jsou v listinné podobě k nahlédnutí na úřední desce obce a na obecním úřadě.
(Pokud je na úřední desce zveřejněn dokument v užším rozsahu, celá verze dokumentu je k nahlédnutí na obecním úřadě.) 
 
     Archiv  |   Výpis podle období  |   Administrace  |

 Přehled aktuálně vyvěšených dokumentů na Úřední desce 
  Název dokumentu   Vyvěšeno   Sejmuto   Zhotovitel dokumentu 
Zápis ze zasedání ZO 1/2020 (356 kB)  03.02.2020   27.02.2020   OÚ Loužnice 
Usnesení č. 1/20 ze zasedání ZO (150 kB)  03.02.2020   27.02.2020   OÚ Loužnice 
Požadavek na zněnu UP Obce Loužnice do 30.4.2020 (742 kB)  20.01.2020   30.04.2020   UO LOUZNICE 
POPLATKY ZA ODPADY V ROCE 2020 (553 kB)  01.01.2020   31.12.2020   OÚ Loužnice 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (213 kB)  23.12.2019   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
Příloha veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy (681 kB)  23.12.2019   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
Rozpočet na rok 2020 obce Loužnice (50 kB)  21.12.2019   03.01.2021   OÚ Loužnice 
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE 2020-2023 (54 kB)  21.12.2019   03.01.2021   OÚ Loužnice 
Informace vlastníkům lesů (134 kB)  19.12.2019   01.03.2020   Sdružení vlastníků lesů v ČR 
Vyhláška 3/2019 poplatek prostranství (220 kB)  27.11.2019   31.12.2021   OU 
Vyhláška 2/2019 poplatek za psa (214 kB)  27.11.2019   31.12.2021   OU 
PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2019-2020 (336 kB)  18.10.2019   01.05.2020   OÚ Loužnice 
PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY GRAFICKÉ (1455 kB)  18.10.2019   01.05.2020   OÚ Loužnice 
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy (ochrana lesů) (1093 kB)  02.09.2019   01.01.2023   Ministerstvo zemědělství 
Závěrečný účet za rok 2018 (3503 kB)  06.05.2019   30.06.2020   OÚ Loužnice 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (1918 kB)  08.04.2019   30.06.2020   Krajský úřad Libereckého kraje 
Veř.vyhláška-opatření obecné povahy (ochrana lesů) (2619 kB)  04.04.2019   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE 2018 (176 kB)  02.11.2018   30.11.2022   OÚ Loužnice 
Řád veřejného pohřebiště Loužnice (456 kB)  16.03.2018   23.04.2020   OÚ Loužnice 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017 - O NOČNÍM KLIDU (415 kB)  27.03.2017   31.08.2020   OU 
OZV - 3/2015 - POŽÁRNÍ ŘÁD (2017 kB)  14.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2015 - POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ (1340 kB)  09.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV-1/2015 - KOMUNÁLNÍ ODPAD (1245 kB)  04.03.2015   31.12.2020   OU 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE (1547 kB)  03.11.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 3/2011 - UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  (1236 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 1/2010 POPLATEK ZE PSŮ (954 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2011- VÝHERNÍ A HRACÍ PŘÍSTROJE (5089 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 

e-mail: louznice@volny.cz
 
Úředni deska obce Loužnice