Úřední deska obce Loužnice 
 Veškeré zde zveřejněné dokumenty jsou v listinné podobě k nahlédnutí na úřední desce obce a na obecním úřadě.
(Pokud je na úřední desce zveřejněn dokument v užším rozsahu, celá verze dokumentu je k nahlédnutí na obecním úřadě.) 
 
     Archiv  |   Výpis podle období  |   Administrace  |

 Přehled aktuálně vyvěšených dokumentů na Úřední desce 
  Název dokumentu   Vyvěšeno   Sejmuto   Zhotovitel dokumentu 
Pozvánka na veřejné zasedání OÚ Loužnice 16.12.2019 (318 kB)  03.12.2019   16.12.2019   OU 
ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ - Jablonecko (280 kB)  29.11.2019   31.01.2020   kordik LK 
Návrh rozpočtu na rok 2020 (259 kB)  27.11.2019   31.12.2019   OÚ Loužnice 
Návrh - střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 - 2023 (260 kB)  27.11.2019   31.12.2019   OÚ Loužnice 
Zápis ZO 7/2019 (210 kB)  27.11.2019   16.12.2019   OÚ Loužnice 
USNESENÍ 7/2019 (157 kB)  27.11.2019   16.12.2019   OÚ Loužnice 
Vyhláška 3/2019 poplatek prostranství (220 kB)  27.11.2019   31.12.2021   OU 
Vyhláška 2/2019 poplatek za psa (214 kB)  27.11.2019   31.12.2021   OU 
Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2019 (360 kB)  11.11.2019   31.12.2019   OÚ Loužnice 
PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2019-2020 (336 kB)  18.10.2019   01.05.2020   OÚ Loužnice 
PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY GRAFICKÉ (1455 kB)  18.10.2019   01.05.2020   OÚ Loužnice 
Upozornění k odstranění stromoví (76 kB)  20.09.2019   31.12.2019   ČEZ Distribuce,a.s. 
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy (ochrana lesů) (1093 kB)  02.09.2019   01.01.2023   Ministerstvo zemědělství 
Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2019 (559 kB)  26.08.2019   31.12.2019   OÚ Loužnice 
SENIORSKÁ OBÁLKA (526 kB)  08.07.2019   31.12.2019   HZS 
Hospodaření obce v letech 2014 - 2018 (328 kB)  07.06.2019   31.12.2019   OÚ Loužnice 
Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019 (426 kB)  07.06.2019   31.12.2019   OÚ Loužnice 
Závěrečný účet za rok 2018 (3503 kB)  06.05.2019   30.06.2020   OÚ Loužnice 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (1918 kB)  08.04.2019   30.06.2020   Krajský úřad Libereckého kraje 
Veř.vyhláška-opatření obecné povahy (ochrana lesů) (2619 kB)  04.04.2019   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
Střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2022 - schválený (263 kB)  28.12.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
Rozpočet na rok 2019 - schválený (266 kB)  28.12.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
NÁVRH - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE 2019-2022 (268 kB)  19.11.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
NÁVRH ROZPOČTU 2019 (271 kB)  19.11.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE 2018 (176 kB)  02.11.2018   30.11.2022   OÚ Loužnice 
Řád veřejného pohřebiště Loužnice (456 kB)  16.03.2018   23.04.2020   OÚ Loužnice 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017 - O NOČNÍM KLIDU (415 kB)  27.03.2017   31.08.2020   OU 
OZV - 3/2015 - POŽÁRNÍ ŘÁD (2017 kB)  14.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2015 - POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ (1340 kB)  09.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV-1/2015 - KOMUNÁLNÍ ODPAD (1245 kB)  04.03.2015   31.12.2020   OU 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE (1547 kB)  03.11.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 3/2011 - UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  (1236 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 1/2010 POPLATEK ZE PSŮ (954 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2011- VÝHERNÍ A HRACÍ PŘÍSTROJE (5089 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 

e-mail: louznice@volny.cz
 
Úředni deska obce Loužnice