Úřední deska obce Loužnice 
 Veškeré zde zveřejněné dokumenty jsou v listinné podobě k nahlédnutí na úřední desce obce a na obecním úřadě.
(Pokud je na úřední desce zveřejněn dokument v užším rozsahu, celá verze dokumentu je k nahlédnutí na obecním úřadě.) 
 
     Archiv  |   Výpis podle období  |   Administrace  |

 Přehled aktuálně vyvěšených dokumentů na Úřední desce 
  Název dokumentu   Vyvěšeno   Sejmuto   Zhotovitel dokumentu 
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví (76 kB)  17.09.2020   31.12.2020   ČEZ Distribuce,a.s. 
Volby do zastupitelstva Libereckého kraje-informace pro voliče (180 kB)  16.09.2020   04.10.2020   OÚ Loužnice 
Pozvánka na veřejné zasedání OÚ 30.9.2020 (68 kB)  14.09.2020   30.09.2020   OÚ LOUŽNICE 
Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020 (519 kB)  11.09.2020   31.12.2020   OÚ Loužnice 
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje (277 kB)  10.09.2020   04.10.2020   OÚ Loužnice 
SVOZ ODPADU  (55 kB)  07.09.2020   31.12.2020   OÚ Loužnice 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - MUDr.ŽWAK A VÝVOZ POPELNIC (450 kB)  06.09.2020   31.01.2021   OÚ Loužnice 
Řešení otázky závodících motorkářů PCR 2682020 (400 kB)  30.08.2020   31.12.2022   OÚ Loužnice 
Informace o počtu a sídle volebního okrsku (253 kB)  14.08.2020   04.10.2020   OÚ Loužnice 
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise obce Loužnice  (273 kB)  31.07.2020   04.10.2020   OÚ Loužnice 
MZE-VV-Opatření obecné povahy (lesní porosty-kůrovec) (867 kB)  29.07.2020   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
MZE-VV-Přiloha (seznam katastrálních území) (1684 kB)  29.07.2020   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
COVID- 19-NAŘÍZENÍ KHS LIBEREC (131 kB)  23.07.2020   31.07.2021   LK Liberec 
Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2020 (417 kB)  15.06.2020   31.12.2020   OÚ Loužnice 
Hospodaření obce v letech 2014 - 2019 (347 kB)  02.06.2020   30.06.2021   OÚ Loužnice 
TŘÍDĚNÍ TEXTILU (217 kB)  24.05.2020   31.12.2020   OÚ Loužnice 
Závěrečný účet za rok 2019 (3433 kB)  04.05.2020   30.06.2021   OÚ Loužnice 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 (1888 kB)  08.04.2020   30.06.2021   Krajský úřad Libereckého kraje 
Příloha ke zprávě o přezkoumání hospodaření obce za r. .2019 (3096 kB)  08.04.2020   30.06.2021   Krajský úřad Libereckého kraje 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (lesní porosty) (265 kB)  06.04.2020   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
Příloha veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy (MZe - lesy) (1422 kB)  06.04.2020   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
Stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka Rádelský mlýn (2497 kB)  06.04.2020   30.11.2021   Liberecký kraj 
Uzavírka Rádelský mlýn - objízdné trasy (5120 kB)  06.04.2020   30.11.2021   Liberecký kraj 
Uzavírka Rádelský mlýn - omezení - silnice nižších tříd (2556 kB)  06.04.2020   30.11.2021   Liberecký kraj 
Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2020 (420 kB)  16.03.2020   31.12.2020   OÚ Loužnice 
POPLATKY ZA ODPADY V ROCE 2020 (300 kB)  01.01.2020   31.12.2020   OÚ Loužnice 
Rozpočet na rok 2020 obce Loužnice (50 kB)  21.12.2019   03.01.2021   OÚ Loužnice 
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE 2020-2023 (54 kB)  21.12.2019   03.01.2021   OÚ Loužnice 
Vyhláška 3/2019 poplatek prostranství (220 kB)  27.11.2019   31.12.2021   OU 
Vyhláška 2/2019 poplatek za psa (214 kB)  27.11.2019   31.12.2021   OU 
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy (ochrana lesů) (1093 kB)  02.09.2019   01.01.2023   Ministerstvo zemědělství 
Veř.vyhláška-opatření obecné povahy (ochrana lesů) (2619 kB)  04.04.2019   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE 2018 (176 kB)  02.11.2018   30.11.2022   OÚ Loužnice 
Řád veřejného pohřebiště Loužnice (456 kB)  16.03.2018   16.03.2030   OÚ Loužnice 
OZV - 3/2015 - POŽÁRNÍ ŘÁD (2017 kB)  14.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2015 - POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ (1340 kB)  09.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV-1/2015 - KOMUNÁLNÍ ODPAD (1245 kB)  04.03.2015   31.12.2020   OU 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE (1547 kB)  03.11.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 3/2011 - UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  (1236 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 1/2010 POPLATEK ZE PSŮ (954 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2011- VÝHERNÍ A HRACÍ PŘÍSTROJE (5089 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 

e-mail: louznice@volny.cz
 
Úředni deska obce Loužnice