Úřední deska obce Loužnice 
 Veškeré zde zveřejněné dokumenty jsou v listinné podobě k nahlédnutí na úřední desce obce a na obecním úřadě.
(Pokud je na úřední desce zveřejněn dokument v užším rozsahu, celá verze dokumentu je k nahlédnutí na obecním úřadě.) 
 
     Archiv  |   Výpis podle období  |   Administrace  |

 Přehled aktuálně vyvěšených dokumentů na Úřední desce 
  Název dokumentu   Vyvěšeno   Sejmuto   Zhotovitel dokumentu 
NÁVRH - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE 2019-2022 (268 kB)  19.11.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
NÁVRH ROZPOČTU 2019 (271 kB)  19.11.2018   31.12.2019   OÚ Loužnice 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE 2018 (176 kB)  02.11.2018   30.11.2022   OÚ Loužnice 
Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2018 (454 kB)  15.10.2018   31.12.2018   OÚ Loužnice 
Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2018 (533 kB)  15.10.2018   31.12.2018   OÚ Loužnice 
Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2018 (487 kB)  13.07.2018   31.12.2018   OÚ Loužnice 
Závěrečný účet za rok 2017 (3391 kB)  11.06.2018   30.06.2019   OÚ Loužnice 
Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018 (110 kB)  07.05.2018   31.12.2018   OÚ Loužnice 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (1551 kB)  26.03.2018   30.06.2019   Krajský úřad Libereckého kraje 
Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (3040 kB)  26.03.2018   30.06.2019   Krajský úřad Libereckého kraje 
HOSPODAŘENÍ OBCE 2014 - 2017 (201 kB)  19.02.2018   28.02.2019   OÚ LOUŽNICE 
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/ 2018 (213 kB)  19.02.2018   31.12.2018   OÚ LOUŽNICE 
PLÁNOVANÉ OPRAVY V ROCE 2018 (76 kB)  23.01.2018   31.12.2018   ou 
ROZPOČET NA ROK 2018 (405 kB)  27.12.2017   31.12.2018   OU 
ODPADY 2018 - CENÍK (289 kB)  27.12.2017   31.12.2018   OU 
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2018 - 2021.  (173 kB)  27.12.2017   31.12.2018   OU 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2017 - ODPADY (213 kB)  27.12.2017   31.12.2018   OU 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017 - O NOČNÍM KLIDU (415 kB)  27.03.2017   31.08.2020   OU 
OZV - 3/2015 - POŽÁRNÍ ŘÁD (2017 kB)  14.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2015 - POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ (1340 kB)  09.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV-1/2015 - KOMUNÁLNÍ ODPAD (1245 kB)  04.03.2015   31.12.2020   OU 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE (1547 kB)  03.11.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 3/2011 - UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  (1236 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 1/2010 POPLATEK ZE PSŮ (954 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2011- VÝHERNÍ A HRACÍ PŘÍSTROJE (5089 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 

e-mail: louznice@volny.cz
 
Úředni deska obce Loužnice