Úřední deska obce Loužnice 
 Veškeré zde zveřejněné dokumenty jsou v listinné podobě k nahlédnutí na úřední desce obce a na obecním úřadě.
(Pokud je na úřední desce zveřejněn dokument v užším rozsahu, celá verze dokumentu je k nahlédnutí na obecním úřadě.) 
 
     Archiv  |   Výpis podle období  |   Administrace  |

 Přehled aktuálně vyvěšených dokumentů na Úřední desce 
  Název dokumentu   Vyvěšeno   Sejmuto   Zhotovitel dokumentu 
Pozvánka na veřejné zasedání OÚ Loužnice 13.7.2020 (320 kB)  01.07.2020   13.07.2020   OÚ Loužnice 
Veř.vyhláška - územní rozvoj LK (860 kB)  22.06.2020   30.07.2020   Krajský úřad Libereckého kraje 
Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2020 (417 kB)  15.06.2020   31.12.2020   OÚ Loužnice 
Hospodaření obce v letech 2014 - 2019 (347 kB)  02.06.2020   30.06.2021   OÚ Loužnice 
Částečná obnova spojů od 25.5. 2020  (367 kB)  25.05.2020   30.08.2020   KORID LK, spol.s r.o. 
TŘÍDĚNÍ TEXTILU (217 kB)  24.05.2020   31.12.2020   OÚ Loužnice 
Rally Bohemia - Přehled uzavírek (1526 kB)  20.05.2020   13.07.2020   Autoklub Bohemia Sport 
Závěrečný účet za rok 2019 (3433 kB)  04.05.2020   30.06.2021   OÚ Loužnice 
LINKA psychosociální pomoci pro LK (4591 kB)  17.04.2020   31.08.2020   Liberecký kraj 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 (1888 kB)  08.04.2020   30.06.2021   Krajský úřad Libereckého kraje 
Příloha ke zprávě o přezkoumání hospodaření obce za r. .2019 (3096 kB)  08.04.2020   30.06.2021   Krajský úřad Libereckého kraje 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (lesní porosty) (265 kB)  06.04.2020   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
Příloha veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy (MZe - lesy) (1422 kB)  06.04.2020   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
Stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka Rádelský mlýn (2497 kB)  06.04.2020   30.11.2021   Liberecký kraj 
Uzavírka Rádelský mlýn - objízdné trasy (5120 kB)  06.04.2020   30.11.2021   Liberecký kraj 
Uzavírka Rádelský mlýn - omezení - silnice nižších tříd (2556 kB)  06.04.2020   30.11.2021   Liberecký kraj 
Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2020 (420 kB)  16.03.2020   31.12.2020   OÚ Loužnice 
POPLATKY ZA ODPADY V ROCE 2020 (300 kB)  01.01.2020   31.12.2020   OÚ Loužnice 
Rozpočet na rok 2020 obce Loužnice (50 kB)  21.12.2019   03.01.2021   OÚ Loužnice 
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE 2020-2023 (54 kB)  21.12.2019   03.01.2021   OÚ Loužnice 
Vyhláška 3/2019 poplatek prostranství (220 kB)  27.11.2019   31.12.2021   OU 
Vyhláška 2/2019 poplatek za psa (214 kB)  27.11.2019   31.12.2021   OU 
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy (ochrana lesů) (1093 kB)  02.09.2019   01.01.2023   Ministerstvo zemědělství 
Veř.vyhláška-opatření obecné povahy (ochrana lesů) (2619 kB)  04.04.2019   31.12.2022   Ministerstvo zemědělství 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE 2018 (176 kB)  02.11.2018   30.11.2022   OÚ Loužnice 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017 - O NOČNÍM KLIDU (415 kB)  27.03.2017   31.08.2020   OU 
OZV - 3/2015 - POŽÁRNÍ ŘÁD (2017 kB)  14.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2015 - POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ (1340 kB)  09.09.2015   31.12.2020   OU 
OZV-1/2015 - KOMUNÁLNÍ ODPAD (1245 kB)  04.03.2015   31.12.2020   OU 
JEDNACÍ ŘÁD -OBECNÍ ÚŘAD LOUŽNICE (1547 kB)  03.11.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 3/2011 - UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  (1236 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 1/2010 POPLATEK ZE PSŮ (954 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 
OZV - 2/2011- VÝHERNÍ A HRACÍ PŘÍSTROJE (5089 kB)  01.03.2011   31.12.2020   OU 

e-mail: louznice@volny.cz
 
Úředni deska obce Loužnice