Obec Loužnice
Obec Loužnice
Obec Loužnice
Obec Loužnice
Obec Loužnice
vesnička mezi Českým Rájem, Jizerskými horami a Krkonošemi
vesnička mezi Českým Rájem, Jizerskými horami a Krkonošemi
vesnička mezi Českým Rájem, Jizerskými horami a Krkonošemi
vesnička mezi Českým Rájem, Jizerskými horami a Krkonošemi
vesnička mezi Českým Rájem, Jizerskými horami a Krkonošemi
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12
   Dnes je středa 3. března 2021 - svátky slaví: včera Anežka, dnes Kamil, zítra Stela

Povinné informace podle zákona č.106/1999

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných
o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
Obec Loužnice
2. Důvod a způsob založení
Obec Loužnice byla založena v souladu se zákonem č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Kontaktní spojení:
Adresa: Obec Loužnice, 468 23 Loužnice 58
tel.: 483385577, 724179359
e-mail : louznice@volny.cz
e-podatelna:
4. Případné platby můžete poukázat:
č. účtu: 12421451/0100 – Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou
5. IČ obce:
00672076
6. DIČ:
CZ 00672076
7. Rozpočet v tomto a předchozím roce:
Tyto informace jsou zveřejněny v sekci Obecní úřad | Rozpočty.
8. Žádosti o informace:
Žádosti o informace o činnosti obecního úřadu a informace vztahující se k jeho působnosti upravuje zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Informace lze získat u starosty nebo u místostarosty obce.
9. Příjem žádostí a dalších podání:
Žádosti, stížnosti a další podání lze osobně doručit na Obecní úřad v Loužnici, zasílat poštou na adresu Obecního úřadu, do DS nebo do elektr. podatelny.
10. Opravné prostředky:
Odvolání, případně jiné opravné prostředky se podávají prostřednictvím Obecního úřadu.
11. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
Životní situace
12. Nejdůležitější předpisy:
Tyto informace jsou zveřejněny v sekci Obecní úřad | Vyhlášky.
13. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací